Log in

Haittavaikutukset

21/02/2017

Mundipharman lääkkeiden haittavaikutusten tai terveydenhuollon laitteiden käyttöön liittyvien vaaratilanteiden ilmoittaminen

Mundipharma suhtautuu haittavaikutus- ja vaaratilanneilmoituksiin erittäin vakavasti. Kaikki vastaanotetut ilmoitukset tallennetaan* ja analysoidaan perusteellisesti. Valvomme näin lääkkeittemme ja terveydenhuollon laitteidemme turvallisuutta jatkuvasti, jotta potilaiden mahdollisimman hyvä turvallisuus voidaan varmistaa.

Jos haluat ilmoittaa lääkkeen haittavaikutuksen / terveydenhuollon laitteen vaaratilanteen tai jos sinulla on ilmoittamista koskevia kysymyksiä, voit soittaa meille numeroon 09 8520 2065 tai käyttää yhteydenottolomaketta. Voit ilmoittaa haittavaikutuksesta myös lääkärille, apteekkiin tai suoraan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan. L ue aina pakkausseloste ennen uuden lääkkeen käytön aloittamista.

*Lääkevalmisteen myyntiluvan haltijalla on lääkelain ja viranomaismääräyksen lääketurvatoiminnasta mukainen velvollisuus ylläpitää haittavaikutusrekisteriä.

Back to news